logo

Cartref  |  Ystafelloedd  |  Archebu  |  Lleoliad  |  Bwyty  |  Digwyddiadau  |  Golff  |  Cynigion Arbennig

 

welsh flag
English / Cymraegbook on-line


brochure
Lawrlwytho ac Argraffu'r
daflen rhad ac am dim


golfing
Gwyliau Golff yng
Nghymru a Sbaen
darllenwch fwy

 


golff
gwesty

Hoffech chi fynd ar wyliau chwarae golff? Estynnwn groeso i chi ddod i Westy Eryl Môr. (cliciwch yma ar gyfer Gwyliau Golff yn Sbaen)

golf ballGall perchnogion y gwesty, sy’n golffwyr brwd eu hunain, gynnig cyngor a gwybodaeth i chi ac archebu rownd yn un neu fwy o’r 16 cwrs golff lleol, naill ai ar frig clogwyni neu ar dir isel pa un bynnag sy’n mynd â’ch dant. Gallwn drefnu un pris cynwysedig am y cwbl. (anfonwch e-bost am ragor o wybodaeth)

Yn y gwesty mae gennym gyfleusterau golchi dillad, ystafell sychu a man storio dan glo ar gyfer eich clybiau ac fe allwn drefnu pecyn bwyd os ydych am chwarae golff drwy’r dydd.

Gwely a Brecwast o £32, Ystafell Wely Ddwbl a Brecwast o £45 (mae disgownt ar gael os ydych yn archebu fel grwp)

Dyma restr o’r cyrsiau golff:

bangorSt. Deiniol Golf Club , Bangor

Cwrs golff prin filltir o’r gwesty yw hwn sy’n fonciau ac yn bantiau llawn her. Mae’n werth mynd am gêm i weld y golygfeydd ysblennydd o gopa Mynydd Bangor. (18 twll, Par 68, 5545 llath)

www.st-deiniol.co.uk

conwyConwy (Caernarfornshire) Golf Club

Un o glybiau hynaf Cymru. Cynhaliwyd sawl cystadleuaeth broffesiynol ac amatur ar y cwrs hwn. (18 twll, Par 72, 6647 llath)

www.conwygolfclub.co.uk

nefynNefyn & District Golf Club

Cwrs golff ar frig y clogwyn ym Mhen Llyn yw hwn gyda’r golygfeydd mwyaf dramatig yng Nghymru. (18 twll, Par 71, 6548 llath)

www.nefyn-golf-club.com

llandudno Llandudno (North Wales) Golf Club

Saif y cwrs ar Fanc Orllewinol Llandudno yn edrych dros Fae Colwyn. Mae’n gwrs ag enw da sy’n cynnig cryn her i’r golffiwr mwyaf profiadol hyd yn oed. (18 twll, Par 71, 6287 llath)

www.northwalesgolfclub.co.uk

 

spain

Gwyliau Golff yn Sbaen

Ty 4 Ystafell Wely yn Nerja, Costa Del Sol
(45 munud o faes awyr Malaga)

Gallwn warantu amser cychwyn gêm ar y cyrsiau golff lleol:

Baviera Golf SA - (15 munud i ffwrdd)
Anoreta Golf - (20 munud i ffwrdd)
Paradores - (45 munud i ffwrdd)

Anfonwch e-bost am ragor o wybodaeth

 


Gwesty Eryl Môr, 2 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, LL57 2SR.
 Ffôn: 01248 353789    E-bost:    Ffacs: 01248 354042


 ©Hawlfraint 2004-2007 Gwesty Eryl Môr     |    North Wales Web Design