logo

Cartref  |  Ystafelloedd  |  Archebu  |  Lleoliad  |  Bwyty  |  Digwyddiadau  |  Golff  |  Cynigion Arbennig

 

welsh flag
English / Cymraegbook on-line


brochure
Lawrlwyhto ac Argraffu'r
daflen rhad ac am ddim


golfing
Gwyliau Golff
yng Nghymru a Sbaen
darllenwch fwy

 


Our Location
gwesty

Uk MapMae Gwesty Eryl Môr ym Mangor, Gogledd Orllewin Cymru, Y Deyrnas Unedig.

Rydym mewn lleoliad delfrydol ar gyfer crwydro Parc Cenedlaethol Eryri, Ynys Môn ac Arfordir gogledd Orllewin Cymru.

Ewch i'n tudalen Gwybodaeth Leol i Dwristaid am ragor o fanylion.

North Wales

Cyfarwyddiadau:

Teithiwch ar hyd yr A55 neu'r A5 a dewch oddi arni yng Nghyffordd 11 (A55) i gyfeiriad Bangor (Gwasanaethau). Dilynwch yr arwyddion am "Bangor" ar y gylchfan (A5122) gan ddilyn y ffordd tuag at "Pier Bangor" (trowch i'r dde ar ôl lard Gychod Dickies). Saif y gwesty uwchben y gerddi gyferbyn â'r Pier.

PierBangor PierCycle Route 5

cliciwch yma am fap o'r strydoedd (diolch i multimap.com)

 

Cysylltiadau Cludiant:

Ar eich beic - Mae'r gwesty ar y Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol (Llwybr 5)

Ar fws - Mae gwasanaethau bws lleol a chenedlaethol yn aros yng Nghanol y Ddinas, sydd oddeutu 15 munud i ffwrdd ar droed.

Ar y Trên - Mae Gorsaf Bangor oddeutu 25 munud i ffwrdd ar droed neu daith fer mewn tacsi. Mae yna drenau uniongyrchol rheolaidd o/i Lundain, Birmingham a Manceinion.

Ar Long - Mae Porthladd Caergybi 25 milltir i ffwrdd ac fe allwch deithio i Ddulyn mewn cyn lleied â 105 munud mewn llong gyda'ch car.

Mewn Awyren - Mae Maes Awyr Rhyngwladol Manceinion 75 milltir i ffwrdd gydag awyrennau yn hedfan yno/oddi yno i bellteroedd byd..

 


Gwesty Eryl Môr, 2 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, LL57 2SR.
 Ffôn: 01248 353789    E-bost:    Ffacs: 01248 354042


 ©Hawlfraint 2004-2007 Gwesty Eryl Môr     |    North Wales Web Design