logo

Cartref  |  Ystafelloedd  |  Archebu  |  Lleoliad  |  Bwyty  |  Digwyddiadau  |  Golff  |  Cynigion Arbennig

 

welsh flag
English / Cymraegbook on-line


brochure
Lawrlwyhto ac Argraffu'r
daflen rhad ac am ddim


golfing
Gwyliau Golff
yng Nghymru a Sbaen
darllenwch fwy

 


local info
hotel

Saif dinas Bangor, gyda’i Phrifysgol a’i Chadeirlan, dan gysgod y ‘Coleg ar y Bryn’ ar lan y Fenai.

Mae’n ganolfan siopa brysur gyda nifer o enwau cyfarwydd ar y stryd fawr yn ogystal â theatr, sinema a thafarndai a chlybiau bywiog. Gallwch gerdded o’r gwesty i bwll nofio wedi’i wresogi a llain bowlio gerllaw.

 

Bangor PierAdeiladwyd y Pier Fictoriaidd, sy’n 1500 troedfedd o hyd ym 1896 ac fe gafodd ei ail-wneud yn gyfan gwbl ym 1988.

Gallwch gerdded ar ei hyd ac o gyrraedd y pen pellaf cewch y golygfeydd gorau o’r ddinas a’r wlad o’i chwmpas a’r Fenai.

Mae toreth o adeiladau hanesyddol i ymweld â hwy yng Ngogledd Cymru ac o fewn tafliad carreg i’r gwesty ac os yw hanes yn mynd â’ch bryd rydym yn eich argymell yn gryf i fynd am dro i drefi caerog Caernarfon, Conwy a Biwmares . Ar gyrion Bangor mae Castell Penrhyn (o’r cyfnod neo-Normanaidd), sef cyn-gartref perchennog y chwareli llechi lleol. Caiff ei redeg erbyn hyn gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

CaernarfonPenrhyn Castle

 

Ewch am dro dros bont Thomas Telford dros y Fenai i flasu ychydig o hud a lledrith Ynys Môn sy’n frith o faeau, traethau a henebion.

Menai BridgeAnglesey

 

Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn ardal ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy’n mwynhau bod allan yn yr awyr agored lle gallwch gerdded, dringo, canwio neu feicio ymysg pethau eraill. Mae’r canolfannau Cenedlaethol Chwaraeon Dwr a Mynydda, ill dau, o fewn taith 30 munud mewn car o’r gwesty.

SnowdoniaSnowdon Railway

I’r llai egnïl yn eich plith, gallwch deithio ar y trên sy’n mynd o bentref Llanberis a chyrraedd copa’r Wyddfa heb orfod cerdded cam. Mae digon o bethau i’r plant eu gwneud hefyd ym Mharc Coedwig Greenwood, sydd wedi ennill gwobrau lu.

 

Dolenni:

Bwrdd Croeso Gogledd Cymru - www.nwt.co.uk

Parc Cenedlaethol Eryri - www.eryri-npa.co.uk

Parc Coedwig Greenwood - www.greenwood-centre.co.uk

Lleol Anturia Gweithgareddau - www.shaggysheepwales.co.uk

 


Gwesty Eryl Môr, 2 Ffordd Garth Uchaf, Bangor, Gwynedd, LL57 2SR.
 Ffôn: 01248 353789    E-bost:    Ffacs: 01248 354042


 ©Hawlfraint 2004-2007 Gwesty Eryl Môr     |    North Wales Web Design